Robot búa phá bê tông Husqvarna

DXR 140 DXR 250 DXR 270
DXR 170 DXR 250 DXR 270
DXR 300 DXR 310
DXR 300 DXR 310
Model Trọng lượng Chiều ngang (Tối thiểu) Chiều cao (Tối thiểu)       Công suất                   Tầm với ngang (Tính cả búa) Tầm với cao (Tính cả búa)
DXR 140 985 kg 771 mm 854 mm 15kW / 20.12hp 3.7 m 4.4 m
DXR 250 1620 kg 780 mm 1035 mm 18.5kW / 21.81hp 4.5 m

4.8 m

DXR 270 1750 kg 780 mm 1035 mm 19kW / 25.48hp 4.5 m 4.8 m
DXR300 1960 Kg 780 mm 1035 mm 22 kW / 29/5hp

4.9 m

5.2 m
DXR 310 2020 kg 780 mm 1035 mm 22 kW / 29.5hp 5.2 m 5.5 m